Jun 12, 2020, 6:26 PM

Желание за полет в бяло :) 

Photography » Nature, Macro
89 1 4

© М В All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Горе-долу и аз съм така - виждам и фотам, тук трудният момент е светлината, която е директна и отгоре, успял си.
  • Принципно не аранжирам и не променям нищо от обекта на снимане. Само избирам ъгъла, момента и т.н. Така предизвикателството е по-голямо и е по-интересно Налага се после да се правят компромиси с нещо недобре попаднало в кадър и т.н., но идеята и естествеността са по-важни за мен.
  • Цветове в нежно бяло... много е красиво...
  • Много чисто, трудна композиция
Random works
: ??:??