morgoth71
Роден град: Стара Загора. Настоящо местожителство: Габрово. *** Средно образование: Електротехникум. През това време - самообучение и частни уроци по музика. Отлична подготовка по литература. *** Висше образование: магистър, с машинен и икономически профил. *** 1995 г.: Запис на импровизации за пиано. с общо заглавие "Любовта побеждава". Записите продължават около 10 дни, всичко е на прима виста. Стил: романтизъм XIX век и предкласика XVIII век. По-късно са прехвърлени тези записи в цифров вид и някои се публикуват под коренно различното заглавие "Love Defeat". *** Около 2000 г.: Записи на импровизации за професионален електронен орган с общо заглавие "Organ Inspirations". Също за няколко дни. Поради разни причини, записите са с много технически грешки. Стил: предкласика XVIII век. *** 2010 г.: Нещо като поетична поредица под общо заглавие "Депресия '2010", в която се представят описателно отрицателни и болезнени явления от живота. *** 2011-2013 г.: Чрез софтуер за писане на музика се събира голяма поредица от музикални идеи под общото заглавие "Software Creations". Стил: предкласика XIII век и романтизъм XIX век. *** 2013 г.: Оркестриране (отново чрез музикален софтуер) и редакция на някои идеи от "Software Creations", събирането им в оркестрова сюита с общи теми и идеи, озаглавена "Winter Suite". Стил: предкласика. *** Декември '2013, '2014-та до сега: Отново чрез музикален софтуер започва работата по музикален проект, наречен "Damaged Dreams", който обединява по уникален начин няколко характерни елемента: рок-музика (в повечето случаи тежък ритмичен metal), неравноделни ритми (понякога сходни с българските фолклорни, но и много по-различни), класическа симфонична композиция, музикална хармония характерна за последните десетилетия с добавки от симфоничната от XIX век, звучност от струнни инструменти. По този последния проект или по неговите идеи силно бих желал да работим съвместно с други музиканти, изпълнители, автори и текстописци.
Selected works
43 results
  811 
Работи! - без желание.
Убивай! - без омраза.
Прави секс! - без любов.
Разрушавай! - без злоба.
Почивай! - без наслада. ...
  357 
Ритъм 14/16 (4+3+3+2+2) - както в http://otkrovenia.com/main.php?action=show&id=329651.
  863 
  883 
  839 
Random works