Feb 10, 2021, 8:14 PM

Млади пианисти 

Photography » People, Portrait
99 1 2

© Фреди All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Много ми е трудно да преценя, но все пак ми се струва, че ми липсва пространство някъде. Композицията е много затворена...
  • Интересна снимка.
Random works
: ??:??