Apr 14, 2021, 7:12 AM

Цветелиние 

  Pictures » Oil paint
140 2 6

© Mary All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Благодаря ви! 🌺🌺🌺
  • Много красиво и нежно.
  • Много красиво и с магнетично въздействие, поне върху мен!👏
    Поздравявам те искрено, Мари!💞
  • Красиви и нежни
  • Да, Безжичен, сега се загледах, напълно вярно, но нужно ли е съвършенство?...
    Благодаря! 🌺
  • Красиво нарисувано, но не е много подходящо показано - леко килнато и се вижда нещо отзад, отстрани.
Random works
: ??:??