Feb 2, 2021, 8:47 AM

,,Споделено утро” 

  Pictures » Still life
230 8 22

© Наталия Георгиева All rights reserved.

Тихо! Любов е! И трябва да бъде мълчана!
Аз я затворих в една тишина тънкостенна.
Утро е. Топло е. Бяло е. Само за двама.
Слънцето как се съблича пред теб! И пред мене.
Става красиво. И светло. ...
  214  10 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??