Aug 29, 2005, 10:49 PM

Чувство 

  Poetry
1993 0 13

По-нежна от дъжда напролет
е твоята любов към мен.
Така е омагьосваща, че моля
да бъда вечно в неин плен.

Разбирам я и ме разбира.
Дори когато ти мълчиш,
откривам светлите ù дири
във твоите усмихнати очи.

Не искам нищо! Даже и Едем.
Дори не вярвам, че е съществувал!
Но зная - твоята любов към мен
по-нежна от дъжда ще ме целува...

© Мария Гюзелева All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??