Feb 24, 2020, 11:53 PM

Hello* 

  Poetry
230 1 3

© Sannhetens Plagiat All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Това Hello, сякаш е повече сбогом, което не е непременно лошо, защото нищо на този свят не е вечно... Една любов си тръгва, за да дойде друга, когато сме готови за нея. Много ми хареса.
  • ами Hello nice to meet u
Random works
: ??:??