Mar 1, 2014, 12:23 PM

Jelly-belly 

  Poetry » Humour
883 0 2

© Таня Гулериа All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • за първата забележка благодаря, за to и аз знам това, но с него ми се губи ритъма.
  • Браво, Таня! Имам само 2 малки забележки: В първия куплет almightiest се пише с едно l,а не с две и в третия куплет, в първия стих липсва един предлог "to" - There is something I don't want you to hear. Но дори и така стихотворението е достойно за 6!
Random works
: ??:??