Sep 29, 2023, 8:03 AM

Кауза 

  Poetry » Free verse
86 0 0

 

                    К А У З А

 

Пожарникарите да гасят трябва пожари,

полицаите за обществения ред пък да бдят,

политиците да дават предизборни обещания

и да ги забравят,щом дадем си гласа.

 

Журналистиката Автентична,Разследваща,

но в момента Тя къде е?

Пренебрегнала причините,тича подир следствия...

Все пак,трябва някак да се Живее.

 

Следващите поколения ще оценят,

как в момента вие се борите,

къде е мястото ви в Загиващия ни Свят.

на Който днеска рушат се Основите.

 

Може би и без вашето участие

Светът Ни някак си ще оцелее,

но какво ще стане с вашето Щастие,

което над останки от Бедствията се Рее...

 

Знам,ще дойде някога време,

всички вие ще се усетите

и по примера на хихикащите хиени

ще схрускате костите на поетите.

 

Упорито,тревиално ще разпитвате

с нахалството на лешояди,

щом Светът Ни Нов си влезе в руслото,

след Събития подир,Които вий сте вървяли...

 

Затова в Енергетиката започнете одит,

да стане от него всекиму ясно

от този свят длъжни ли сме,да си ходим

или отново за всички ще намери се място?

 

07.09.2023г.гр.Свищов

© Красимир Кръстев All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??