Oct 18, 2023, 1:05 PM

Квинтесенция 

  Poetry » Free verse
89 0 1

 

          К В И Н Т Е С Е Н Ц И Я

 

Извини ме приятелю,че ми липсваше време,

да ти напиша по-кратко писмо,

нелаконичното ми творение може би ще отнеме

много по-важни мигове от твоя живот?

 

Истинските приятели си прощават,

но ако искаш,накажи ме и ти,

като от своето време спестяваш

и с отговор ме дълъг дариш.

 

Много по-трудно е

смислено,лаконичното изразяване,

продукт на Съзнание Будно

и на Компактни Представи.

 

Много по-лесно ми е когато,

подхващам многосюжетна и многообразна тема,

оставяйки инициативата в ръцете на ятото

и давайки възможност на героите,да определят обема.

 

Аз просто вървя подир тях,

споделяйки техните преживявания,

заедно с тях плача, настръхвам и заливам се в смях,

потопен в техните падения,пикове и капани...

 

Да разкажеш нещо съществено,важно,

но да го увиеш в компактност,

трябва да си подготвен много отдавна 

и със себе си да си доста наясно.

 

05.10.2023г.гр.Свищов 

© Красимир Кръстев All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Вярно е. Не всеки умее да се изразява кратко, но пък и не винаги е нужно.
Random works
: ??:??