Mar 20, 2018, 4:07 PM  

Mindscape Voyager 

  Poetry » Other
1464 2 2

Hypergraphia is lacerating carotid
Finally bloodletting into slumber
Hippocampus that 
Incinerates its own
Neuron forest and becomes 
A conflagration
Because chars are ruby embers
In nocturnal hunger
Of the lens nucleus
Shaken in the tremors
Deep below tectonic plates
Disjointed in the fabric of reality
Severing the empyreal bonds;
Do not hold back,
But onwards, Horsemen,
Hammer that stampede
Unto centaur constructs
Fleeing from the dreamer
Let them shatter in the cracks
Sinking with the dirt into oblivion

© All rights reserved.

... миналогодишно...

 

бърз превод:

 

Hypergraphia is lacerating carotid
Finally bloodletting into slumber
Hippocampus that 
Incinerates its own
Neuron forest and becomes 
A conflagration
Because chars are ruby embers
In nocturnal hunger
Of the lens nucleus
Shaken in the tremors
Deep below tectonic plates
Disjointed in the fabric of reality
Severing the empyreal bonds;
Do not hold back,
But onwards, Horsemen,
Hammer that stampede
Unto centaur constructs
Fleeing from the dreamer
Let them shatter in the cracks
Sinking with the dirt into oblivion

*

Хиперграфиия разкъсва каротида
най-после изкървяваща във сън
хипокампусът който
изгаря собствената си
невронна гора, превръщаща се в
горски пожар
защото сгурта е рубинени въглени
в нощния глад на 
ядрото на лещата
раздвижена в треморите
дълбоко в тектонични плочи
разделени от материята на реалността
разкъсващи небесните връзки;
Не се въздържайте,
А дерзайте, конници;
наковете копита
върху кентавърските съзнания
препускащи в отстъпление от мечтателя;
нека се разбият в пукнатините
за да потънат с прахта в забвение

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Според лингвистичната релативност, относително нова наука, възприятията ни се обогатяват с изучаването на нови езици и сетивни системи за възприятие, защото човешкият мозък така създава нови връзки между синапсите си... Благодаря ти Младен, уловил си инстинктивно същността на една млада наука!
  • Убеждавам се все повече в това, че всеки език крие специфика, позволяваща му да изявява най-добре качествата на определени поетични текстове. Нагледен пример е конкретното стихотворение. Убеден съм, че например на български, то не би произвело силния си ефект, който произвежда на английски. Да не говорим и за това, че мисленето се променя при ползване на различни езици. Поздравление, Бърнс!
Random works
: ??:??