Mar 20, 2018, 4:07 PM  

Mindscape Voyager 

  Poetry » Other

399 2 2

© All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Burns
    Според лингвистичната релативност, относително нова наука, възприятията ни се обогатяват с изучаването на нови езици и сетивни системи за възприятие, защото човешкият мозък така създава нови връзки между синапсите си... Благодаря ти Младен, уловил си инстинктивно същността на една млада наука!
  • vega666 (Младен Мисана)
    Убеждавам се все повече в това, че всеки език крие специфика, позволяваща му да изявява най-добре качествата на определени поетични текстове. Нагледен пример е конкретното стихотворение. Убеден съм, че например на български, то не би произвело силния си ефект, който произвежда на английски. Да не говорим и за това, че мисленето се променя при ползване на различни езици. Поздравление, Бърнс!

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.