Jul 7, 2019, 11:58 PM  

Mourning 

  Poetry
264 0 2

© Sannhetens Plagiat All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • А всъщност въобще не става дума за утрото.
  • Но защо не е даден и превод? Разбирам, че е писано за утрото, но, след като не знам езика, как ще му се насладя? А това, със сигурност, се отнася и за другите е сайта, не само за мен.
Random works
: ??:??