Jun 11, 2021, 4:15 PM

На всеки миг Целта 

  Poetry » Phylosophy
158 3 25

© Бòгумѝл Шàар All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
 • Едно обаче със сигурност зная - не всички православни християни ще се спасят, и не всички неправославни ще погинат. Много е вероятно и нехристияни да има сред спасените. Защото има и човеци които са се родили и прекарали живота си там, където Христос е непознат. По сложно е за родените и възпитани в християнски семейства, но упорстващи да Го приемат. Ти го каза - Бог е Този, Който знае.
 • Напротив, православен съм и споменах, че относно спасението нищо не твърдя, защото не зная. Езичниците преди Христа ще бъдат съдени според естествените природни закони. Т.е. в човешката природа е заложено понятие за добро и зло. Тези след Христа които не са Го приели, а особено тези от християните които доброволно са се отрекли от Христа, ще бъдат съдени с други ''везни''. Осъзнатите богоборци по трети начин. Повече нищо не мога да кажа. Това е тайна скрита за нас.
 • Интересни, но фанатични и сектантски разсъждения. Това, което разбирам, е, че според теб нито един човек на света през цялата човешка история, който не е бил християнин, по-точно православен християнин, не е достигна до Истината и до Бог, и всеки, който не е православен християнин, колкото и праведно да живее, няма да заслужи Рая? А всички, живели преди Христа?
  Но всъщност споровете са излишни! Всеки си има своите виждания за нещата - когато му дойде времето, Бог ще отсъди кой прав, кой крив.
 • Сетих се и още нещо. Дяволът никога не може да бъде Бог! Поради различието в естеството си. Той макар и дух не е чист дух, а е изтъкан от ''тънка'' материя. Докато Бог е чист дух. В Него не присъстват никакви елементарни частици характерни за ангелското устройство. Победата на дявола над Бога поначало е невъзможна. Но гордостта му е внушила разни ''планове''. Гордостта помрачава разсъдъка. То това е и причината мнозина да отричат Бога и невидимия свят. Други пък се впускат в борба със Самия Бог. Друга характеристика - едно ангелско същество е ограничено в пространството и не може да бъде на две места едновременно. Не може и да се премества напред-назад във времето. Бог е навсякъде едновременно и няма ограничения.
 • Надявам се разбра, защо злото не е заложено от Бога в Първия ангел. При положение, че Бог е само Любов и нищо друго при творението не съществува, Той няма от къде да вземе злото и да го вложи в творението. Все едно един художник, който разполага само с бяла боя, да нарисува черна картина. А в исляма аллах има 99 имена и нито едно от тях НЕ е Любов. Можеш сам да се убедиш - има ги в нета. От мен това. Хубав ден.
 • Пътят е един - Христос! ''Аз съм Пътят и Истината и Вратата, Която води в живот вечен''. Относно това, кой ще се спаси и кой не, аз не мога да кажа. Бог знае само. Но за да се стигне до Истината в Бога е необходимо да се върви по пътя определен от Самия Него. Всякакви отклонения и лични интерпретации водят в друга посока.
 • Между другото, и в исляма май е така - след Съдния Ден заслужилите Рая ще се завърнат при Бог, а незаслужилите ще бъдат в Ада с Дявола.
  Благодаря за подробното разяснение! Определено, е от полза.
  Има различия в религиите и духовните учения, но все пак си мисля, че всички водят към Истината и към Бог, ако се тълкуват и разбират правилно. Несериозно е да се твърди, че има само един прав, правилен път към Бога.
  Основните морални принципи във всички религии са едни и същи, ако човек ги спазва, може би ще заслужи Рая...
 • А за да бъда по-добре разбран ще го кажа така: Законите които човек създава не са част от неговото естество, а плод на решения. Божествените Закони са Самият Бог - те не са нещо отделно от Него, а Самият Той. В такъв случай, не е възможно да наруши Собствените Си Закони заложени в творението. Все едно да се раздели Сам на Себе Си. Разбираш, че е абсурдно. При сътворението на ангелите и човека е заложен божествения закон. Бог бидейки вечен и Безсмъртен е вложил това свойство и в ангелите и в човека. Невъзможно е да бъде отменено. Дяволът вечно ще съществува, но след пакибитието ще му бъде отнета възможността за въздействие върху човека. С изключение на тези които ще бъдат с него в ада. Безсмъртието е даденост, както и Бог е даденост.
 • Благодаря, че ми отговори на въпроса. Сега ще избегнем евентуални недоразумения. Аз съм православен. Бог може да унищожи дявола, но няма да го стори, защото Той не унищожава нищо от творението си. Това влиза в разрез с Неговите Творчески закони, заложени в творението от Самия Него. Бог не влиза в противоречие със собствените Си божествени закони. В определено време просто ще раздели добрите и злите. Едните ще бъдат с Бога в рая, другите с дявола в ада. Така е в православната есхатология. Аз се придържам към това становище.
 • Дори и да има разминавания в религиите по отношение на Бог, едва ли на Бог му пука за нашите дребни човешки разбирания.
  Може би съм повлиян от богомилството...
  А кой е Истинският Бог, когото ти почиташ?
  И мислиш, че ако Бог пожелае не може да премахне злото и да унищожи Дявола?
  Изобщо възможно ли е нещо да се случи, без позволението на Бог?
 • След като прочетох стиха ти и разсъжденията ти си правя заключение, че се придържаш към богомилството или близки до него разбирания за Твореца. Не те упреквам, не те съдя, не мога да знам какво е вътре в теб. Но е добре да се знае разбирането на всеки един от нас за Бог, за да не се получават недоразумения и взаимно неразбиране при обсъждане на подобни тематики. Така ще избегнем ситуации при които единият говори и разбира едно, а отсрещният съвсем друго.
 • Впрочем такова е разбирането в исляма. Че аллах (бог) е създал и доброто и злото , което е абсурдно твърдение. А тука ми се пъчат в сайта, че във всички религии Бог е един и същ. Като им кажеш, че не е така се сърдят. Накърняваш им личните възприятия за Твореца. Защото понятията и разбирането за Бога коренно се различават. А когато всеки възприема Бога през призмата на своето разбиране, вече не почиташ Истинския Бог, а образа който сам си си изградил.
 • Бог е сътворил дявола първоначално с качества на светъл ангел. Не е заложил злото в него. Злото като качество и понятие не е съществувало. При възгордяването му, злото е вторично и самопородено качество в този ангел. А това е коренно различно нещо. Но да не се впускаме в излишни дебати.
 • В никакъв случай не твърдя, че в Бог има зло, а че Бог е сътворил злото, Бог е сътворил Дявола, в крайна сметка Дявола не е вечен, да не му приписваме божествени качества. Дяволът няма власт над нищо, той може само да подтиква към злото, но изборът си е наш.
 • Не Шаар! Злото е от лукавия. Той е баща на лъжата и злобата. В Бог зло няма и Той не може да го вложи в човека, просто защото в Бога зло не присъства. Тук очевидно се разминаваме.
 • Той е сътворил всичко - и добро, и зло, и любов, и жлъч - и ни е дал възможност да избираме, но Той знае и какво ще изберем..., защото Той знае всичко - и бъдно, и било...
 • Хареса ми. Но искам едно уточнение да направя: ''Той затвори в плът душата,

  в нас всели любов и жлъч''. Жлъчта не е от Него!
 • Силно! Много!
 • Тук ни праща да се учим
  с радост от добро и зло.
  Молим – прошка да получим
  и за бъдно, и било!
 • Хубава ода. Възхвала на Бога! Поздравления!
 • Благодаря Ви за хубавите думи! Също благодаря на редактора, че е поставил стихотворението ми в "Избор на редактора"!
 • Хубав стих, прославящ Бога!
 • ...е Той!
  Прекрасно стихотворение!
  Браво!
 • Браво!
 • Чудесен стих! Поздравления за автора!
Random works
: ??:??