Apr 8, 2021, 7:46 AM

Не е за всеки 

  Poetry » Phylosophy
30 1 2

© All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Така е, не всеки има силата да оцелява, съхранявайки себе си!
  • Не е за всеки и тежко в него се живее. Душата ти те тегли към звездите, за полет тя копнее...
Random works
: ??:??