Jan 5, 2018, 10:20 PM

Понеже януари е различен... 

  Poetry
1561 8 17

Не бъркай тишината ми с мълчание

аз всъщност от столетия крещя

защото вековете помежду ни

единствено побира есента

а вън дори не е засвирил вятър

дори снегът се бави този път

от толкова въобразени отговори

въпросите от мен да извалят

а знам че януари е коварен

и сигурно отглежда пеперуди

и хиляди причини тишината

завинаги да слегне помежду ни

затуй не я обгръщай със мълчание

не бъркай тишината ми с тъга

сезоните са само окончания

на безглаголни времена...
 

© Бехрин All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??