Dec 6, 2018, 8:26 PM

Сънища 

  Poetry

95 1 3

© Александър All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • alsako (Александър)
    Сънят е форма на смърт, както казва Салвадор Дали. В сънищата ни можем да се събудим само несъзнателно. Тогава преминаваме от едно ниво на реалността в друго, отвъд време и пространство.
  • contessa (Светла Асенова)
    Хубаво...
  • щураче (Дарина Иванова)
    И ти си от сънуващите Трябва да си направим клуб на сънуващите. Не се ли ражда в сънища реалността

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.