Mar 16, 2016, 7:57 AM

The coast of sorrow 

243 0 3

© Даниела Тодорова All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Nejnostt (Даниела Тодорова)
    Благодаря!
  • Kalia1117 (Лили Вълчева)
    Хареса ми!!! Специално усещане...
  • Nejnostt (Даниела Тодорова)
    "Host" има и значение, покрай "домакин", да задържиш някого, който ти е скъп, близък, или нещо скъпо, близко - вкъщи, да го приютиш, да му дадеш подслон като част от семейството, да го направиш част от семейния храм, ако е неодушевен предмет. Както хостинга при компютрите - да дадеш дом. Благодаря за прочита и желанието за разбиране!

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.