arina-rus

Гледай напред с надежда, назад с благодарност, нагоре с вяра и около теб с любов, защото само надеждата вижда невидимото, усеща неуловимото и постига невъзможното...

Selected works

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.