Цаньо.Коцев

Selected works

 • Шлойме черпи

  Poetry » Humour, Civilian   99  Пийте - от зарана до забрава!
  Пийте - пък каквото ще да става!
  Гласовете пуснете! - Във ярост и в смях!
  Пък после легнете. - Кой сам, кой във грях.
  Утре още ще пиете - пак до забрава. ...

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.