Делия
Selected works
3 results
She was a beautiful woman. Her motley eyes could just bore every man that looked at her. Their green olive nuance that reflected from her chestnut colored eyes was so intense that no one could really tell if they were looking into a thick forest or the bottom of an ocean.
Her warm heart radiated so ...
  1604 
Боли –
за кой ли път ще го повторя
и сълза отровна ще отроня?
Боли –
загдето тайна има, ...
  947 
Изкривените лица ... , и ограбени сърца!
Разпиляната сълза ... на хиляди зърна!
Пресъхнала уста в задушаваща зора!
Крещи за помощта на отминалата я съдба!
. . . ...
  923 
Random works
: ??:??