Fetishistkata
Моят грях. Моята душа.* "През вековете винаги е имало хора, които тръгвали първи по нови пътища, въоръжени единствено със своето въображение. Те имали различни цели, но си приличали по едно: правели първата стъпка по нов път, разчитали само на въображението си и предизвиквали омраза. Великите творци – мислители, художници, учени, изобретатели – се изправяли самотни срещу своите съвременници. Всяка велика нова мисъл е срещала съпротива. Всяко ново велико изобретение е било заклеймявано. Първият двигател бил смятан за безумие. Самолетът бил обявен за невъзможен. Механичният тъкачен стан бил обявен за зло. Анестезията била обявена за грях. Но хората с въображение продължавали напред. Борели се, страдали и плащали. Но побеждавали. Никой творец не е вдъхновяван от желание да служи на своите братя, защото братята му отхвърлят дара, поднесен им от него, и този дар унищожава рутината на техния живот. Единственият му мотив на твореца е неговата истина. Собствената му истина и собствените му усилия да я постигне по свой начин. Симфонията, книгата, двигателят, философията, самолетът или сградата – това е целта му, това е неговият живот. А не онези, които слушат, четат, летят, използват или обитават неговото творение. Творението, а не неговите потребители. Творението, а не ползите, които другите извличат от него. Творението, което е израз на неговата истина. За него тази истина стои над всички неща и против всички хора." - Айн Ранд, "Изворът".
Selected works
3 results
Kings of Leon - Closer
Stranded in this spooky town
Stoplights are swaying and the phone lines are down
This floor is crackling cold
She took my heart, I think she took my soul ...
  5189 
Aretha Franklin – Ain’t no way
Ain't no way for me to love you,
if you won't let me.
It ain't no way for me to give you all you need,
if you won't let me give all of me. ...
  1406 
"We're A Miracle"
by Christina Aguilera
Here we are, safe at last
We can breath a sigh, seems the storm has passed
Through it all, no one knew, ...
  885 
Random works
: ??:??