Ивеивелина
Name Ивелина Тодорова

...въпрос на усещане...

Selected works
25 results
Природата картина ни рисува
с бои в различни цветове.
Човекът гледа и пътува
в красиви, други светове.
Разстила се трева зелена, ...
  120 
Отворих пътната врата -
пред мене като в приказка красива -
градинката с разцъфнали цветя
под сянката до бялата ни слива.
На мамината гозба аромата ...
  90  18 
Във зелената горичка
чурулика пойна птичка,
зайче скача скок-подскок,
чак до бистрия поток.
Две калинки с две пчелички - ...
  201  26 
Умората във мене натежава,
очите си затварям, мисля,
пред мене образът ти се явява,
като че виждам те наистина.
И не, не си на кон пристигнал ...
  192  18 
Днес на събота Велика
баба рано ме повика,
яйчицата да направим
хубави да ги обагрим.
Първото яйце заплува ...
  170  24 
Random works
: ??:??