NewAge
Selected works
23 results
  1586 
  121 
  861 
За да направи смелата крачка на излизане от матрицата човек трябва първо да стигне повратна точка в живота си, в която наистина да прозре, да осъзнае цялата безсмислица на съществуванието си. Онова безумие, наречено живот с което са ни из-насилили да се съгласим още като деца и безропотно да следвам ...
  1227 
  3108  17 
Random works
: ??:??