Penkeler

Name Валентин Григоров

Selected works

 • На гурбет

  Poetry » Love, Civilian   275  Нечакано и нечакащо, времето тихо
  изтече в канала на нашите желания…
  Съдбата пое своята тягостна роля –
  прилежно наложи часът за раздяла!
  Прошепваш ми тихо словата за сбогом, ...

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.