PM
Изкуство
Selected works
200 results
  195 
  172 
  731 
Повечето хора биха казали, че едно съчинение винаги започва с увод. Но защо? Защо това е толкова задължително, след като тези неща трябва да се различават едно от друго? Лудост ли е да не напишеш такъв или по-скоро е лудост да бъдеш като останалите, пишейки такъв? Защо всички безлични гласове отгова ...
  1779 
In the Flesh?
"....we came in?"
So ya
Thought ya
Might like to go to the show. ...
  5737 
Random works