protox

Name Петрана Маркова

Selected works

  • Лятна любов

    Prose » Narratives   196  “Всички са еднакви...”- мислеше си Марина,докато се взираше с празен поглед във въртящия се вентилатор на тавана над леглото си. Закри лицето си с ръце - не искаше да гледа повтарящите се движения на перките,които само й напомняха за кръговрата от любовни разочарования,в който се намираше от известн ...

More works  »

© 2003-2020, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.