vasisid
Name Василена Костова

~Думите са най-дивото, най-свободолюбивото, най-безотговорното и най-неподдаващо се на преподаване нещо!~

Selected works
77 results
Отгде се взе?!
Каква неясна сила...
В кръвта човешка,
болката да спреш.
Като мълния сърцето ми прониза, ...
  1814  19 
  766 
  490 
СТИХОВЕТЕ МИ
Те няма никога да ми простят,
затуй, че в страшен час
те стенеха и плачеха,
и искаха да се родят. ...
  1731  15 
Аз живея в някаква странна и чужда Земя.
Зазидана в тъмната пазва на тъжно махало.
Всеки друм в този свят е без изход и вход
и с ръждиви табели по всички завои – наляво.
Всеки влюбен заспива без ласка във този живот. ...
  738 
Random works
: ??:??