Aug 10, 2013, 8:53 AM

* * * 

  Prose » Epigrams, Miniatures, Aphorisms
431 0 2

© Даниела Тодорова All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Ами благодаря за латинското пояснение, но аз мога да се върна още по-назад към първата земна цивилизация в лицето на град Ур, откъдето всъщност води името си явлението на струпване на огромни човешки маси на едно населено място. Оттогава обаче водят началото си и явления като раждане и умиране на цивилизации /какво ли пък означава тази дума и от какъв ли произход е?.../, поробването на едни човешки индивиди от други такива, непознатите сред животинския свят многообразни болести, породени от начина на живот и стигна до Ботев - нашият гениален поет на свободата и достойнството на човешката личност, който констатира по неподражаем начин в поезията си:"Светът навикнал хомот да влачи..."!
  • urbs, urbanus - на латински- значи град, градски.
    Според мен не бива така лесно да се правят страховити сравнения.
    Градовете са се появили преди хилядолетия,заедно с появата на човешката цивилизация.Те са необходими, защото са свързани пряко с организацията на обществото.И ако урбанизацията наистина беше раков процес,обществото отдавна щеше да е престанало да съществува.Можем да говорим например за псевдоурбанизация или за другите разновидности,така подробно разглеждани от социологията и създаваните от тях проблеми на обществото, но за тези проблеми не бива да виним урбанизацията.
Random works
: ??:??