Jun 15, 2019, 12:29 PM  

Изборът 

154 0 2
8 мин за четене

© Свилен Стойчев All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • brinne (Мариана Бусарова)
    Реалистичен разказ. Много добре е написан.
  • troia (Катя Иванова)
    Хареса ми, интересно написано, реалистично, но краят е отворен. Какъв е изборът му или ние сами да си го довършим.

© 2003-2020, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.