Jul 28, 2015, 3:39 PM  

The Flame (Imagination) 

  Prose » Others

657 0 3

© All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • lexie-donna (Александра Дончева)
    Изключително на ниво. Малко хора могат да пишат на чужд език толкова добре, да не говоря, че пишеш със скрити подтекстове, което е още по-трудно и трябва да вникнеш в същината. Поздрави!
  • Burns
    Благодаря за думите, Йоана
  • limeruna (Йоана)
    Толкова ми хареса, че ще коментирам още преди срещата си с гугъл преводача. Думите ме повлякоха, финалът ме отнесе. Пре-пре-прекрасно!

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.