Nov 14, 2023, 10:49 PM

A new dimension 

  Translations » Poetry, from Bulgarian
330 0 2
1 мин reading


You weren't mine
But I wanted you...
You weren't mine
But the sea... was whispering to me,
that you will be...
You weren't mine
but your eyes were burning me

I was drowning in your eyes
I was moving to a different world,
another place
Where it was just me and you...
The moon and the stars
The sun and the sand
And nothing else...
really matter...

We were
in another dimension
Where, all the wishes could
become reality
Where there were no impossibilities
Where...
I was yours
and you,

were mine
forever...

 

Author:

Valentina Mitova

Translation :

Valentina Mitova

03/11/2023

 

 

Ново измерение

Не беше мой,

Ала те исках...

Не беше мой

Ала морето... ми шептеше,

че ще бъдеш...

Не беше мой,

а с поглед ме изгаряше...

В очите ти потъвах

В друг свят,

на друго място се пренасях

Където бяхме само Аз и Ти...

Луната и звездите

Слънцето и пясъка

И нищо друго

нямаше значение...

Нии бяхме

в друго измерение

Където, всичките желания

се превръщат във реалност

Където няма невъзможности

Където

Аз, бях твоя

а Ти,

завинаги,

оставаш мой...

 

Valentina Mitova

03/11/2023

 

© Valentina Mitova All rights reserved.

Свързани произведения
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Само десет? Итака е прекрасна! Имах приятели там, а сега са в Сиракюз! Важно е да си щастлив Ранрозар!
  • И аз пътувам в орбита около планетата на войната,но така
    или иначе:след десет години щастливо плуване съм в Итака!🙏
Random works
: ??:??