Feb 16, 2019, 3:05 AM  

ALMA - Perfect 

  Translations » Song, from English, from Spanish
15671 2 4
10 мин reading

АЛМА - Съвършено един за друг

--------------------------------------------------------------------------------------------

Authors: Alma Dowdall (ALMA), Christian Tarcea (Monoir) & Diana Pacurar

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Автори: Алма Доудъл (АЛМА), Кристиан Тарчеа (Моноар) & Диана Пакурар

------------------------------------------------------------------------------------------------------

I used to think that we were perfect, boy,

was I wrong…
You kept saying

that you were busy, when really you were having your

fun.
I tried and I tried with you, boy, can’t you see…
Don’t want you havin’ anything to do with me…
I cried and I cried for you, but now I see,
you really never deserved me.
(Yo quiero besar tus labios, mi caricia,
cuando me abrazas, ya siento tu energía,
quise dejarte, pero fuiste siempre mi belleza,
aún estás aquí cautivo en mi cabeza.) (x 2)

--
I got busy, you got busy, time is ticking.
There’s no way I’m gonna get you out
of my mind, I thought maybe it was easy,
but all I hear, is your voice, and it’s loud.

I tried and I tried with you, boy, can’t you see…
Don’t want you havin’ anything to do with me…
I cried and I cried for you, but now I see,
you really never deserved me.
(Yo quiero besar tus labios, mi caricia,
cuando me abrazas, ya siento tu energía,
quise dejarte, pero fuiste siempre mi belleza,
aún estás aquí cautivo en mi cabeza.) (x 2)

--
I might be

too contradictory…
'Cause all my thoughts

are bringing you to me…
I tried and I tried with you, boy, can’t you see…
Don’t want you havin’ anything to do with me…
I cried and I cried for you, but now I see,
you really never deserved me.
(Yo quiero besar tus labios, mi caricia,
cuando me abrazas, ya siento tu energía,
quise dejarte, pero fuiste siempre mi belleza,
aún estás aquí cautivo en mi cabeza.) (x 2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мислех, че съвършено сме един за друг, момче,

грешала ли съм...

Ти постоянно казваше,

че си зает, когато всъщност наистина

си се забавлявал.

Опитвах ли опитвах с теб, момче, не можеш ли да разбереш...

Не искаш ли да имаш нещо общо с мен...

Плаках ли плаках за теб, но сега разбирам,

никога не си ме заслужавал.

(Да целувам устните ти, желая, моя нежност,

когато ме прегръщаш, енергията ти усещам,

исках да те оставя, но винаги си оставаш моята прелест,

на ума ми още си пленник.) (x 2)

--

Заета съм, зает си, времето тиктака.

Няма как да те извадя

от ума си, допусках, че е лесно,

но всичко, което чувам, е гласът ти, и силно звучи.

Опитвах ли опитвах с теб, момче, не можеш ли да разбереш...

Не искаш ли да имаш нещо общо с мен...

Плаках ли плаках за теб, но сега разбирам,

никога не си ме заслужавал.

(Да целувам устните ти, желая, моя нежност,

когато ме прегръщаш, енергията ти усещам,

исках да те оставя, но винаги си оставаш моята прелест,

на ума ми още си пленник.) (x 2)

--

Много си противореча,

може би...

Защото всичките ми мисли

при теб ме връщат...

Опитвах ли опитвах с теб, момче, не можеш ли да разбереш...

Не искаш ли да имаш нещо общо с мен...

Плаках ли плаках за теб, но сега разбирам,

никога не си ме заслужавал.

(Да целувам устните ти, желая, моя нежност,

когато ме прегръщаш, енергията ти усещам,

исках да те оставя, но винаги си оставаш моята прелест,

на ума ми още си пленник.) (x 2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. https://www.youtube.com/watch?v=4dZ1Xn_iOBc

2. https://www.youtube.com/watch?v=zR4LKcj4nxc (модерни танци; танц; хореография)

3. https://www.youtube.com/watch?v=mhQR_6WeYF0 (ремикс; Робърт Крисчън; Robert Cristian)

 

© Любов All rights reserved.

Свързани произведения
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??