Nov 30, 2021, 7:10 PM

Arch Enemy - Stolen Life 

  Translations » Song, from English
1124 1 5
7 мин reading

П.П

Най-накрая намерих време

за да преведа една от любимите 

ми песни на много любима група.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gB4uhCqOH2k

Чувствайте се поздравени :)

 

 

/Откраднат живот/

 

 

1.

Everything so clear now

Сега всичко ми е ясно,

It's written on your face
изписано е на лицето ти.

In a world within a world
В свят преплетен в друг,

I can smell the bridges burn
усещам мостовете как горят.

Sharks ever circling
Защото акулите винаги обикалят в кръг,

They never go away
никога не те оставят

In these dark, murky waters
във тези тъмни, мътни води,

So hard to navigate and so easy to hate

в които е толкова трудно да плуваш,

но по-лесно - да мразиш.

 

Пр.

 

Paint me black
Очерни ме!

Demonize me, this is how you pay me back?
Демонизирай ме! Така ли ми се отплащаш?!

Do you ever really know someone
Познаваш ли наистина някой, 

Until you look away?
докато не се огледаш?

Misplaced my trust, only to learn
Предаде доверието ми само за да се научиш.

Honesty is just a word

Искреността е само дума.

 

 

 

This is a stolen life
Това е откраднат живот.

Before you walk away
Преди да си тръгнеш,

Don't forget to turn the knife

не забравяй ножът по-дълбоко да забиеш.

 

2.

What's next, more betrayal?
Какво следва,

още предателство?

Have I not suffered enough?
Не страдах ли достатъчно!?

You made me feel so alive
Накара ме да се почувствам жива,

Now you're just killing me, killing me

а сега ме убиваш.

 

Пр. 

 

Paint me black
Очерни ме!

Demonize me, this is how you pay me back?
Демонизирай ме! Така ли ми се отплащаш?!

Do you ever really know someone
Познаваш ли наистина някой, 

Until you look away?
докато не се огледаш?

Misplaced my trust, only to learn
Предаде доверието ми само за да се научиш.

Honesty is just a word

Искреността е само дума.

 

 

This is a stolen life
Това е откраднат живот.

Before you walk away
Преди да си тръгнеш,

Don't forget to turn the knife

не забравяй ножът по-дълбоко да забиеш.

 

 

Carve away the rotten flesh
Изрежи гниещата плът -

It's time to burn
време е да изгори!

Strip away the dirty lies
Остави мръсните лъжи,

Expose the ugly truth

и покажи грозната истина.

 

This is a stolen life
Това е откраднат живот.

Before you walk away
Преди да си тръгнеш,

Don't forget to turn the knife

не забравяй ножът по-дълбоко да забиеш.

 

© Нина Чалъкова All rights reserved.

Свързани произведения
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??