Dec 5, 2021, 5:38 PM  

Gaia - Fotogramas 

  Translations » Song, from English
1098 0 0
17 мин reading

Гая - Моментни снимки

(превод от английски език и португалски език)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Authors: Fausto Cogliati

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Автори: Фаусто Коляти

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olhos verdes e boca cheia de vida…

cem imagens refeitas sobre sua camisa…

não contei minha história… eu perdi a memória…

de tudo o que passei…

fuja logo comigo e confie no vento que se foi…

And you keep

coming home…

cuz’ I’m running

over my time…

and you see

that you’re not far away, but you clearly

don’t make up your mind… so keep on moving

on…

keep on driving me

home…

and keep on moving on…

keep on driving me home…

And I complain

that you’re not here…

but you can’t hide from moments of fear…

and you’re not there…

so I pretend
you’re an image from my head…

[And you say…

(Oh…

o-oh…)…] [x 2]

Recolhendo os pedaços do vaso da vida…

não precisa gritar…

meu desejo é te amar sem ter fim…

Fotogramas de instantes

que foram importantes… no mundo de nós dois…

fuja logo sozinho e confie no vento que se foi…

And you keep

coming home…

cuz’ I’m running

over my time…

and you see that you’re not far away,

but you clearly

don’t make up your mind… so keep on moving

on…

keep on driving me

home…

and keep on moving

on…

keep on driving me

home…

And I complain

that you’re not here…

but you can’t hide from moments of fear…

and you’re not there…

so I pretend
you’re an image from my head…

[And you say…

(Oh…

o-oh…)…] [x 2]

Clearly… (give it up…) (x 2)

give it up to the sky… [… but you clearly…] (give it up…) (x 2)

give it up to the sky… [… clearly…] (give it up…) (x 2)

give it up to the sky… (… but you clearly…)…

give it up… so…

so keep on moving

on…

keep on driving me

home…

and keep on moving

on…

keep on driving me

home…

So keep on… (So I complain…) moving on… (… that you’re not here…)…

keep on… (… but you can’t hide…)  driving me home… (… from moments of fear…)…

so keep on… (… and you’re not there…) moving on… (… so I pretend…)…

keep on… (… you’re an image…) driving me home… (… from my head…)…

and I complain

that you’re not here…

but you can’t hide from moments of fear…

and you’re not there…

so I pretend
you’re an image from my head…

And you say…

(Oh…

o-oh…)…

[É você…

(Oh…

o-oh…)] [x 3]

É você…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Очи зелени и, устни с живот пълни...

сто изображения, на ризата му преправени...

историята си не разказах... изгубих спомена...

за това какво преживях...

с мен избягай и се довери на вятърът, който си отиде...

А ти продължаваш

да идваш у дома...

защото аз

времето си превишавам...

и ти виждаш,

че далеч не си, но очевидно

не се решаваш... така че продължавай

да напредваш...

продължавай

да ме водиш у дома...

и продължавай да напредваш...

продължавай да ме водиш у дома...

И оплаквам се аз,

че тук не си...

но ти не можеш да се скриеш от моменти на страх...

и, там ти не си...

затова правя се аз,

че си ми образ от ума...

[А ти казваш...

(Оу...

о-оу...)...] [x 2]

Събирам парченцата от саксията на живота...

няма нужда да крещя...

желая да те обичам безкрайно...

Моментни снимки на моменти,

които бяха важни... в света наш...

сам избягай и се довери на вятърът, който си отиде...

А ти продължаваш

да идваш у дома...

защото аз

времето си превишавам...

и ти виждаш, че далеч не си,

но очевидно

не се решаваш... така че продължавай

да напредваш...

продължавай

да ме водиш у дома...

и продължавай

да напредваш...

продължавай

да ме водиш у дома...

И оплаквам се аз,

че тук не си...

но ти не можеш да се скриеш от моменти на страх...

и, там ти не си...

затова правя се аз,

че си ми образ от ума...

[А ти казваш...

(Оу...

о-оу...)...] [x 2]

Ясно... (предай се...) (x 2)

предай се на небето... [... но ти ясно...] (предай се...) (x 2)

предай се на небето... [... ясно...] (предай се...) (x 2)

предай се на небето... (... но ти ясно...)...

предай се... така че...

така че продължавай

да напредваш...

продължавай

да ме водиш у дома...

и продължавай

да напредваш...

продължавай

да ме водиш у дома...

Така че продължавай... (Затова оплаквам се аз...) да напредваш... (... че тук не си...)...

продължавай... (... но ти не можеш да се скриеш...) да ме водиш у дома... (... от моменти на страх...)... така че продължавай... (... и, там ти не си...) да напредваш... (... затова правя се аз...)... продължавай... (... че си ми образ...) да ме водиш у дома... (... от ума...)...

и оплаквам се аз,

че тук не си...

но ти не можеш да се скриеш от моменти на страх...

и, там ти не си...

затова правя се аз,

че си ми образ от ума...

А ти казваш...

(Оу...

о-оу...)...

[Това си ти...

(Оу...

о-оу...)] [x 3]

Това си ти...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=Bjst0U1WKwQ

 

© Любов All rights reserved.

Свързани произведения
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??