Mar 14, 2019, 9:29 PM

Сонет за клането на християните в България 

309 3 7
1 мин за четене

© Ангел Веселинов All rights reserved.

Свързани произведения

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
 • Весан (Ангел Веселинов)
  Благодаря, Валя, благодаря, Георги!
  Броя на коментарите е важен, разбира се, и ласкае егото на всеки творец, но по-важна е добрата дума от приятел и творец когото цениш!
  Поздрави!
 • mislitel (Георги Каменов)
  Присъединявам се към думите на Валентина, и й благодаря за това, че чрез коментара си ме доведе тук!
  И от мен поздрави!
 • yotovava (Валентина Йотова)
  Само три коментара, жалко.
  Поздрави, Весан.
 • Весан (Ангел Веселинов)
  Благодаря Ви, приятели!
  Вашите мнения са много важни за мен!
 • Ida-L (Лидия)
  Поздравления за този превод!
 • Ranrozar (Стойчо Станев)
  Хубав превод!
 • Петър1 (Петър Димитров)
  Уважаеми Ангел, моето скромно мнение е, че преводът ви е чудесен!
  Толкова е труден за превод този сонет на Оскар Уайлд, а вие сте успяли. Поздрави! Петър.

© 2003-2020, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.