monilia
281 el resultado
Срещнах те на улицата малка.
Ти беше леко удивена.
Как така след толкова години
те познах и даже името ти промълвих?
Това за мен бе истинска загадка. ...
  226 
  332 
Музикални авторски права © 2022 Симеон Пенчев
Автор и изпълнител: Симеон Пенчев
МУЗИКА
Затрупани са дневните страдания.
Откъслечните вопли и стенания. ...
  427 
  365 
  277 
  389 
  285 
Текст, музика и изпълнение Симеон Пенчев 2022
  432 
  358 
  645 
Love’s Philosophy – Percy Bysshe Shelley - 1819
I
The Fountains mingle with the river
And the rivers with the Ocean.
The winds of Heaven mix forever ...
  493 
Love’s Philosophy – Percy Bysshe Shelley - 1819
I
The Fountains mingle with the river
And the rivers with the Ocean.
The winds of Heaven mix forever ...
  475 
  453 
  349 
  313 
  663 
С целувки нежни от сърце
душата ми събуди ти.
За истински мечти
мигът да улови.
Мигът на своята съдба, ...
  731 
С целувки нежни от сърце
душата ми събуди ти.
За истински мечти
мигът да улови.
Мигът на своята съдба, ...
  789 
Music Copyright © 2022 Simeon Penchev
Author and Performer: Simeon Penchev
Music Arrangement: Dimitar Velichkov
This channel and I do not claim any right over any of the free video clips partially used in this video.
SEA SOUNDS ...
  685 
  541 
  490 
Music Copyright © 2020 Simeon Penchev
Author and Performer: Simeon Penchev
Music Arrangement: Dimitar Velichkov
This channel and I do not claim any right over any of the free video clips from Pixabay used in this video.
LIGHT ...
  678 
  442 
Музикални авторски права © 2022 Симеон Пенчев
Автор и изпълнител: Симеон Пенчев
Музикално оформление: Димитър Величков
Този канал и аз не претендирам за право върху нито един от публичните видеоклипове, отчасти използвани в това видео.
КОНТРАСТИ ...
  658 
  541 
Музикални авторски права © 2021 Симеон Пенчев
Автор и изпълнител: Симеон Пенчев
Музикално оформление: Димитър Величков
Този канал и аз не претендирам за право върху нито един от публичните видеоклипове, отчасти използвани в това видео.
НОСТАЛГИЯ ...
  709 
  516 
Музикални авторски права © 2022 Симеон Пенчев
Автор и изпълнител: Симеон Пенчев
Музикално оформление: Димитър Величков
Този канал и аз не претендирам за право върху нито един от публичните видеоклипове, отчасти използвани в това видео.
ПОЛЕТ ...
  978 
  419 
Music Copyright © 2021 Simeon Penchev
Author and Performer: Simeon Penchev
Music Arrangement: Dimitar Velichkov
This channel and I do not claim any right over any of the free video clips partially used in this video.
WHERE ARE YOU LOVE? ...
  651 
  483 
Музикални авторски права © 2022 Симеон Пенчев
Автор и изпълнител: Симеон Пенчев
Музикално оформление: Димитър Величков
Този канал и аз не претендирам за право върху нито един от публичните видеоклипове, отчасти използвани в това видео.
ПОЛЕТ ...
  652 
  507 
Музикални авторски права © 2021 Симеон Пенчев
Автор и изпълнител: Симеон Пенчев
Музикално оформление: Димитър Величков
Този канал и аз не претендирам за право върху нито един от публичните видеоклипове, отчасти използвани в това видео.
НОСТАЛГИЯ ...
  991 
  469 
Сълзите ти – потиснати вселени.
От облаците – капки сътворени.
В очите ти проблясват чудеса.
Дали това е смисъла на любовта?
Запитах се защо съм тук, на таз земя? ...
  1054 
Сълзите ти – потиснати вселени.
От облаците – капки сътворени.
В очите ти проблясват чудеса.
Дали това е смисъла на любовта?
Запитах се защо съм тук, на таз земя? ...
  805 
Сълзите ти – потиснати вселени.
От облаците – капки сътворени.
В очите ти проблясват чудеса.
Дали това е смисъла на любовта?
Запитах се защо съм тук, на таз земя? ...
  769 
Перото ми е нещо загрубяло.
Подострям го за щяло и нещяло.
Потапям го в една и съща рана.
Описвам си живота без подкана.
Простих обиди, унижения. ...
  843 
Перото ми е нещо загрубяло.
Подострям го за щяло и нещяло.
Потапям го в една и съща рана.
Описвам си живота без подкана.
Простих обиди, унижения. ...
  1346 
Propuestas
: ??:??