st-radulov
10 el resultado
  1560  10 
Той свиреше на арфа – като мечтател,
чието сърце и пръсти са изпълнени с музика.
Наум съчиняваше песни във възхвала на Любовта.
Ти, Любов Моя, си пастир мой,
няма да остана в нужда. ...
  983 
  1369 
  1259 
... Копнежът за вселена с други измерения
е рожба на земята и пак към нея ще ни върне...
Блага Димитрова
Мислех –
няма да тръгна ...
  539 
  1465 
  1724  16 
  1130 
Цъфтят липите
и всичко живо във това градче е под властта
на аромата,
набъбват кестените,
а непометената улица си е постлала ...
  942 
Той живееше отдалечено,
в градче
в едно съвсем отдалечено време,
но не чак толкова, често,
понеже ...
  873  10 
Propuestas
: ??:??