st-radulov
10 el resultado
  1522  10 
Той свиреше на арфа – като мечтател,
чието сърце и пръсти са изпълнени с музика.
Наум съчиняваше песни във възхвала на Любовта.
Ти, Любов Моя, си пастир мой,
няма да остана в нужда. ...
  958 
  1339 
  1239 
... Копнежът за вселена с други измерения
е рожба на земята и пак към нея ще ни върне...
Блага Димитрова
Мислех –
няма да тръгна ...
  511 
  1441 
  1688  16 
  1095 
Цъфтят липите
и всичко живо във това градче е под властта
на аромата,
набъбват кестените,
а непометената улица си е постлала ...
  914 
Той живееше отдалечено,
в градче
в едно съвсем отдалечено време,
но не чак толкова, често,
понеже ...
  846  10 
Propuestas
: ??:??