st-radulov
10 резултата
  1542  10 
Той свиреше на арфа – като мечтател,
чието сърце и пръсти са изпълнени с музика.
Наум съчиняваше песни във възхвала на Любовта.
Ти, Любов Моя, си пастир мой,
няма да остана в нужда. ...
  976 
  1362 
  1253 
... Копнежът за вселена с други измерения
е рожба на земята и пак към нея ще ни върне...
Блага Димитрова
Мислех –
няма да тръгна ...
  522 
  1453 
  1703  16 
  1114 
Цъфтят липите
и всичко живо във това градче е под властта
на аромата,
набъбват кестените,
а непометената улица си е постлала ...
  927 
Той живееше отдалечено,
в градче
в едно съвсем отдалечено време,
но не чак толкова, често,
понеже ...
  857  10 
Предложения
: ??:??