aap

Мръсната вода мие,и най чистия човек цапа!!!...Бъди това което си.Обичай себе си за да обичаш другите!От МЕН...ЦУНКИ!

Obras seleccionadas
747 el resultado
Една надежда ми остана...
Една, единствена, дълбоко
скрита в мен! И тя е, вярата ми
вярата която ме прави несломим
пред болката на моят ден. ...
  1557  15 
Дарители на слава и на чувства
дарители на святост и любов...
Отчаяни свидетели на време...
а може би и на живот!?
Самотници... Служители на Бога ...
  1262  11 
Бях добър човек и още съм такъв...
но казват злото никога не спи!
И нарани ме ти, не само сърцето, но
намери начини и с черни магии ме отрови ти.
Внедряваш в хората че съм жесток... ...
  180 
Самотните... самотни ли са или самотата
ги крепи и дали усещат тъмнината
на човешките беди. Тъгуват ли!?
Преглъщат вярата с лъжи.
Нали Светът за хората живее... ...
  87 
Не ме жалѝ когато си отида
Не ме отрупвай със тъга...
за мен си спомняй само добрината
Кажи мечтаеше си той за любовта.
Не ме забравяй, дори да мине време ...
  1264 
Propuestas
: ??:??