aap

Мръсната вода мие,и най чистия човек цапа!!!...Бъди това което си.Обичай себе си за да обичаш другите!От МЕН...ЦУНКИ!

Selected works
753 results
Една надежда ми остана...
Една, единствена, дълбоко
скрита в мен! И тя е, вярата ми
вярата която ме прави несломим
пред болката на моят ден. ...
  1574  15 
Дарители на слава и на чувства
дарители на святост и любов...
Отчаяни свидетели на време...
а може би и на живот!?
Самотници... Служители на Бога ...
  1285  11 
Бях добър човек и още съм такъв...
но казват злото никога не спи!
И нарани ме ти, не само сърцето, но
намери начини и с черни магии ме отрови ти.
Внедряваш в хората че съм жесток... ...
  206 
Самотните... самотни ли са или самотата
ги крепи и дали усещат тъмнината
на човешките беди. Тъгуват ли!?
Преглъщат вярата с лъжи.
Нали Светът за хората живее... ...
  111 
Не ме жалѝ когато си отида
Не ме отрупвай със тъга...
за мен си спомняй само добрината
Кажи мечтаеше си той за любовта.
Не ме забравяй, дори да мине време ...
  1284 
Random works
: ??:??