bonkagenova
The love is life
Obras seleccionadas
18 el resultado
У дома
Идвам си!
Буца гърлото души!
Не я топи ни споменът
за топлата усмивка ...
  1210  14 
Молба
Докосвай ме!
Като вятъра в простора.
Като пресъхнало от слънцето небе.
Закриляй ме! ...
  867 
Лозница
Лозницата, снага извила,
поглежда пътната врата,
но няма никой, там на двора
пресъхнала е старата чешма!
  863 
Небето причерня
и буря се изви,
зад черен облак,
слънцето се скри.
Звездите се покриха, ...
  562 
Разговор с мама
(Една година без мама)
Есен е, мамо!
От тия, дето мъгла е покрила земята,
и аромат на прекипяло вино ...
  743 
Propuestas
: ??:??