ЧАР
Милвайте живота с перата си, творци!______ __________________________________________ ___________________ ("Думата е пръст, сочещ към луната. Зен се стреми към самата луна, а не към сочещия пръст" - Зензин Ку Шу)
Obras seleccionadas
464 el resultado
майчино сърце
в режещи юлски лъчи
с недочакан син
ЧАР. ... в памет
  1856  12 
една бразда ни дели
прескочи я
една стена ни дели
събори я
зазидан съм ...
  2460  29 
за теб
вторачен звездоброя гледам
като мъниста златни натежал
и питам се
дали съм на душата предан ...
  2025  11 
Жадувам те,
омаян неприкрито!
Поругавам те,
но компенсирам скрито...
За теб живея ...
  2393  14 
като из пътеки горски
се провирам през мълвата
ора със бръчките си
чернозема
небето е като стена ...
  1812  13 
Propuestas
: ??:??