ЧАР
Милвайте живота с перата си, творци!______ __________________________________________ ___________________ ("Думата е пръст, сочещ към луната. Зен се стреми към самата луна, а не към сочещия пръст" - Зензин Ку Шу)
Selected works
460 results
майчино сърце
в режещи юлски лъчи
с недочакан син
ЧАР. ... в памет
  1307  12 
една бразда ни дели
прескочи я
една стена ни дели
събори я
зазидан съм ...
  1862  29 
за теб
вторачен звездоброя гледам
като мъниста златни натежал
и питам се
дали съм на душата предан ...
  1491  11 
Жадувам те,
омаян неприкрито!
Поругавам те,
но компенсирам скрито...
За теб живея ...
  1879  14 
като из пътеки горски
се провирам през мълвата
ора със бръчките си
чернозема
небето е като стена ...
  1272  13 
Random works
: ??:??