vladetoned
Nombre Владислав Недялков

“ но мойте песни все ще се четат”

                                     Иван Вазов

 

Плътта ми тленна утре ще е пръст.

Земята пък любима ще е вечна!

Хулителите с тъмната си мъст

от мен ще са немедлено далече.

Едни ще се възрадват, че ме няма,

очите им изболи мойте рими!

А друг ще ме обича…или двама,

скътали ме сред автори любими.

Ще видя от небето дъщеря ми

към щастието си трепетно да тича.

И нейде сред покоя на съня ми

до майка ми ще стихна под кирпича…

Оврагът е другар незаменим!

Ще води ли оркестър от щурчета?…

За някои ще бъде като химн

стихът, ръкоположен от поета!

Душата ми ще скърца като къща

след буря на житейския погром…

Ще пея за любов единосъща,

полегнал в сенокосите…и щом

митична самодива ме прегръща.

Ще съм великопостникът всеблаг,

доброто от Иисуса наследил.

Знам мина ли през къщния ни праг

за татко ми отново ще съм мил!…

Ще търсите ли светлата ми диря

в тревите над угасналата плът?

Но знайте, че поетът не умира,

щом стиховете все му се четат…

 

20.01.2023 г.

Obras seleccionadas
318 el resultado
На майка ми с безкрайна обич
Среднощни ветрове люлеят
у пазвите си златна шума.
Разказва притча суховеят
с набързо наредени думи. ...
  2966  40  32 
Сънувам сенокоси. С дъх на лято.
Сред тях танцуват черни самодиви.
Сал бяла е едничката, която
прокрадва се у сенките мъждиви.
Дали това е някакво момиче, ...
  2709  27  34 
На Любослава
Самото име е... любов!
Душата си отключена забравих,
изгубих си ключа от нея… нейсе!
Под прага ли за тебе го оставих ...
  3525  38  40 
Душата ми е като стара къща
все скърца с двери опустяла,
а нощен вятър... зъл, обгръща
тъгата тук – едничка, оцеляла!
Парченцата разбити стъкълца, ...
  3033  17  42 
В памет на баба ми
Над мен в увиснало небе
чернее облак мълчалив.
Избяга слънцето. Къде?
Припява вятърът хриплив... ...
  2483  22  30 
Propuestas
: ??:??