vladetoned
Name Владислав Недялков

“ но мойте песни все ще се четат”

                                     Иван Вазов

 

Плътта ми тленна утре ще е пръст.

Земята пък любима ще е вечна!

Хулителите с тъмната си мъст

от мен ще са немедлено далече.

Едни ще се възрадват, че ме няма,

очите им изболи мойте рими!

А друг ще ме обича…или двама,

скътали ме сред автори любими.

Ще видя от небето дъщеря ми

към щастието си трепетно да тича.

И нейде сред покоя на съня ми

до майка ми ще стихна под кирпича…

Оврагът е другар незаменим!

Ще води ли оркестър от щурчета?…

За някои ще бъде като химн

стихът, ръкоположен от поета!

Душата ми ще скърца като къща

след буря на житейския погром…

Ще пея за любов единосъща,

полегнал в сенокосите…и щом

митична самодива ме прегръща.

Ще съм великопостникът всеблаг,

доброто от Иисуса наследил.

Знам мина ли през къщния ни праг

за татко ми отново ще съм мил!…

Ще търсите ли светлата ми диря

в тревите над угасналата плът?

Но знайте, че поетът не умира,

щом стиховете все му се четат…

 

20.01.2023 г.

Selected works
307 results
На майка ми с безкрайна обич
Среднощни ветрове люлеят
у пазвите си златна шума.
Разказва притча суховеят
с набързо наредени думи. ...
  2756  39  32 
На Любослава
Самото име е... любов!
Душата си отключена забравих,
изгубих си ключа от нея… нейсе!
Под прага ли за тебе го оставих ...
  3137  38  40 
Сънувам сенокоси. С дъх на лято.
Сред тях танцуват черни самодиви.
Сал бяла е едничката, която
прокрадва се у сенките мъждиви.
Дали това е някакво момиче, ...
  2517  26  34 
Душата ми е като стара къща
все скърца с двери опустяла,
а нощен вятър... зъл, обгръща
тъгата тук – едничка, оцеляла!
Парченцата разбити стъкълца, ...
  2838  17  42 
Боже, аз за едничко копнея –
две любими очи – топли ружи.
Нежни песни за тях да изпея
та дано ги навеки заслужа.
Боже, толкова малко желая – ...
  2388  27  27 
Random works
: ??:??