morgoth71
130 результатов
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.31
When You're Away ...
  289 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.30
One Rose for You ...
  318 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.29
Unmemorable ...
  294 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.28
Some of Your Photos ...
  237 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.27
Flipping Through (3) ...
  222 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.26
One More Portrait of V ...
  228 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.25
Memories of an Unaccomplished Eternity ...
  464 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.24
An Unfulfilled Wish ...
  219 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.23
Inspirational Spring Breaths ...
  197 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.22
Flipping Through (2) ...
  179 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.21
Springtime Tenderness ...
  183 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.20
Flipping Through (1) ...
  227 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.19
Wandering Alone (in the old street) ...
  196 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.18
Opened Temple Door ...
  203 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.17
Opened Temple Door ...
  263 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.16
First Wind Of Autumn ...
  255 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.15
A Harbinger Of... ...
  198 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.14
Remember Me with... ...
  185 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.12
A Song Of... ...
  216 
  454 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.11
Another Portrait of V ...
  466 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.13
A Moment Of May ...
  496 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.2
Portrait of Vi ...
  630 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.7
Clouds ...
  686 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.10
Memories Of Eternity ...
  954 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.5
Strange Reminders ...
  684 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.9
The Underwater Silence ...
  911 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.8
Sunday Sunlight ...
  990 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.6
Tristan"s Tree ...
  643 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.4
Harmony ...
  717 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.3
Ascension ...
  565 
19 MOMENTS OF ETERNITY
2021-2022
project
No.1
Fur N ...
  1394 
КЪРВЯЩИ КЛАВИШИ
===================
Усещаш ли
Как пианото,
Жестоко ранено, ...
  382 
ЗАЩОТО…
=========
Моля те,
Очи
Затвори ...
  249 
Погледнах
Погледнах нагоре
Към студеното сиво небе
През осиротели дървета
През всичко тъй мрачно ...
  474 
НЕ ГОВОРИ!
===========
В откраднатите мигове
В безумните отрязъци
На времето, ...
  314 
ПОМНИШ ЛИ (2)
===============
Помниш ли…
Прохладните утрини,
Когато се събуждах ...
  270 
Лежа притихнал до теб,
Тръпна,
Представям си
Какви ще бъдат очите ти
На събуждане ...
  319 
МИГОВЕ ОТ ВЕЧНОСТ
====================
Във този миг
Сега
Се вливат снопове лъчи ...
  342 
ДУМИ
=====
Колко много неизказани
Несбъднати желания..
Продължавам ... Със тъга ...
  454 
Предложения
: ??:??