Eipril

 

 

Там далече където е светло

и мирише на прясно сено,

има къща подпряла небето...

 

 

 

 

 

Избранные произведения
1070 результатов
  1558  20  20 
Там далече, където е светло
и мирише на прясно сено,
има къща, подпряла небето,
а до нея – зелено дърво.
Тя е стара, от тухли сурови, ...
  1244  17 
Ти си морето!
Аз съм пясъчният бряг.
Рóниш ме! Любов.
  1127  14  19 
  1693  16  43 
Не ми се тръгва от света,
държи ме нещо да остана.
Роден да търся светлина,
забравям черната покана.
Не ми се тръгва от света, ...
  1478  18  37 
Предложения
: ??:??