Eipril

         

         Неведоми са пътищата Господни!

 

  „God moves in a mysterious way
His wonders to perform“

Избранные произведения
920 результатов
  1089  19  19 
Ти си морето!
Аз съм пясъчният бряг.
Рóниш ме! Любов.
  714  14  19 
Не ми се тръгва от света,
държи ме нещо да остана.
Роден да търся светлина,
забравям черната покана.
Не ми се тръгва от света, ...
  1042  17  35 
  1072  15  44 
Там далече, където е светло
и мирише на прясно сено,
има къща, подпряла небето,
а до нея – зелено дърво.
Тя е стара, от тухли сурови, ...
  715  17  46 
Предложения
: ??:??