Eipril

Неведоми са пътищата Господни!

 

Le vie del Signore sono sconosciute!

 

Избранные произведения
944 результатов
  1156  19  18 
Ти си морето!
Аз съм пясъчният бряг.
Рóниш ме! Любов.
  789  14  19 
Не ми се тръгва от света,
държи ме нещо да остана.
Роден да търся светлина,
забравям черната покана.
Не ми се тръгва от света, ...
  1099  17  36 
  1157  14  44 
Там далече, където е светло
и мирише на прясно сено,
има къща, подпряла небето,
а до нея – зелено дърво.
Тя е стара, от тухли сурови, ...
  810  16  46 
Предложения
: ??:??