Eipril

      НЕВЕДОМИ СА ГОСПОДНИТЕ ПЪТИЩА

 

Бог по неведоми пътища твори Своите чудеса!

                          (Уйлям Купър)

Selected works
958 results
  1258  19  19 
Ти си морето!
Аз съм пясъчният бряг.
Рóниш ме! Любов.
  887  14  19 
Не ми се тръгва от света,
държи ме нещо да остана.
Роден да търся светлина,
забравям черната покана.
Не ми се тръгва от света, ...
  1200  17  36 
  1260  14  44 
Там далече, където е светло
и мирише на прясно сено,
има къща, подпряла небето,
а до нея – зелено дърво.
Тя е стара, от тухли сурови, ...
  930  16  46 
Random works
: ??:??