Eipril

         

         Неведоми са пътищата Господни!

 

  „God moves in a mysterious way
His wonders to perform“

Selected works
933 results
  1122  19  18 
Ти си морето!
Аз съм пясъчният бряг.
Рóниш ме! Любов.
  740  14  19 
Не ми се тръгва от света,
държи ме нещо да остана.
Роден да търся светлина,
забравям черната покана.
Не ми се тръгва от света, ...
  1055  17  35 
  1105  14  44 
Там далече, където е светло
и мирише на прясно сено,
има къща, подпряла небето,
а до нея – зелено дърво.
Тя е стара, от тухли сурови, ...
  748  16  46 
Random works
: ??:??