Eipril

         

         Неведоми са пътищата Господни!

 

        ----------------- ---- - - ---  -  ---- 

        Фотографиите са направени с

        фотоапарат Olympus  em  10 ii

Избрани произведения
884 резултата
  989  18  16 
Ти си морето!
Аз съм пясъчният бряг.
Рóниш ме! Любов.
  658  14  19 
Не ми се тръгва от света,
държи ме нещо да остана.
Роден да търся светлина,
забравям черната покана.
Не ми се тръгва от света, ...
  963  17  35 
  996  14  44 
Там далече, където е светло
и мирише на прясно сено,
има къща, подпряла небето,
а до нея – зелено дърво.
Тя е стара, от тухли сурови, ...
  604  16  45 
Предложения
: ??:??