Eipril

         

         Неведоми са пътищата Господни!

 

  „God moves in a mysterious way
His wonders to perform“

Избрани произведения
933 резултата
  1117  19  18 
Ти си морето!
Аз съм пясъчният бряг.
Рóниш ме! Любов.
  735  14  19 
Не ми се тръгва от света,
държи ме нещо да остана.
Роден да търся светлина,
забравям черната покана.
Не ми се тръгва от света, ...
  1055  17  35 
  1097  15  44 
Там далече, където е светло
и мирише на прясно сено,
има къща, подпряла небето,
а до нея – зелено дърво.
Тя е стара, от тухли сурови, ...
  738  17  46 
Предложения
: ??:??