Eipril

         

         Неведоми са пътищата Господни!

 

  „God moves in a mysterious way
His wonders to perform“

Obras seleccionadas
920 el resultado
  1083  19  19 
Ти си морето!
Аз съм пясъчният бряг.
Рóниш ме! Любов.
  711  14  19 
Не ми се тръгва от света,
държи ме нещо да остана.
Роден да търся светлина,
забравям черната покана.
Не ми се тръгва от света, ...
  1037  17  35 
  1070  15  44 
Там далече, където е светло
и мирише на прясно сено,
има къща, подпряла небето,
а до нея – зелено дърво.
Тя е стара, от тухли сурови, ...
  705  17  46 
Propuestas
: ??:??