Eipril

 

 

Там далече където е светло

и мирише на прясно сено,

има къща подпряла небето...

 

 

 

 

 

Obras seleccionadas
1055 el resultado
  1508  19  19 
Там далече, където е светло
и мирише на прясно сено,
има къща, подпряла небето,
а до нея – зелено дърво.
Тя е стара, от тухли сурови, ...
  1204  17 
Ти си морето!
Аз съм пясъчният бряг.
Рóниш ме! Любов.
  1112  14  19 
  1650  16  43 
Не ми се тръгва от света,
държи ме нещо да остана.
Роден да търся светлина,
забравям черната покана.
Не ми се тръгва от света, ...
  1451  18  37 
Propuestas
: ??:??