Eipril

Неведоми са пътищата Господни!

 

Le vie del Signore sono sconosciute!

 

Obras seleccionadas
941 el resultado
  1155  19  18 
Ти си морето!
Аз съм пясъчният бряг.
Рóниш ме! Любов.
  787  14  19 
Не ми се тръгва от света,
държи ме нещо да остана.
Роден да търся светлина,
забравям черната покана.
Не ми се тръгва от света, ...
  1095  17  36 
  1154  14  44 
Там далече, където е светло
и мирише на прясно сено,
има къща, подпряла небето,
а до нея – зелено дърво.
Тя е стара, от тухли сурови, ...
  807  16  46 
Propuestas
: ??:??